Dokumenty

Dokumenty Stowarzyszenia do pobrania:

Nasze Stowarzyszenie posiada uproszczoną formę działalności dlatego w drodze uchwały postanowiliśmy nałożyć na siebie, czyli wszystkich Członków, składkę w wysokości 100 zł rocznie (płatne do końca roku kalendarzowego).

Osoby chcące przystąpić do Stowarzyszenia proszone są  o kontakt z przedstawicielem Stowarzyszenia