Budżet

Budżet i składki Stowarzyszenia.

Składka w Stowarzyszeniu Pszczelarstwa Naturalnego „Wolne Pszczoły” wynosi 100 złotych rocznie i płatna jest do końca roku kalendarzowego (w myśl Regulaminu – dla nowych członków do 30 dni od przyjęcia). Jest to ustalenie członków Stowarzyszenia podjęte w drodze uchwały na zjeździe założycielskim w dnu 13 marca 2015 roku.

Dochodzą do nas słuchy, że wysokość tej składki jest zbyt wysoka i zniechęca pszczelarzy do wstępowania w nasze szeregi… Wobec powyższego parę słów wyjaśnienia.

Jesteśmy małą grupką pszczelarzy – można by powiedzieć „idealistów”. Na pierwszym zjeździe było nas raptem 6 osób, choć zaproszenie na spotkanie wisiało dość długo na naszej grupie Google+ i kuło w oczy każdego kto tylko chciał je przeczytać. Kilka osób świata nie naprawi, ale może zacząć coś robić, przekazywać idee i wiedzę, a także zacząć grupować kolejne osoby. Ale żeby to zrobić trzeba dysponować choć skromnym budżetem…

6 osób może założyć jedynie tzw. „stowarzyszenie zwykłe” w myśl ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (art. 40 ustawy i następne). Jakie są tego skutki? Ano takie, że ogranicza nas artykuł 42 tej ustawy, który przytaczamy poniżej:

Art. 42. 1. Stowarzyszenie zwykłe nie może:

  1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
  2. łączyć się w związki stowarzyszeń,
  3. zrzeszać osób prawnych,
  4. prowadzić działalności gospodarczej,
  5. przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

Kluczowe są zwłaszcza punkty 4 i 5 ustępu pierwszego oraz ustęp drugi tegoż artykułu. Oznaczają one, że nasz budżet może opiewać wyłącznie na taką kwotę, jaką do niego wrzucimy z naszych składek. Jeżeli chcemy mieć jakiekolwiek pieniądze na naszą działalność, to musimy do tegoż budżetu złożyć je dobrowolnie, w tej – jedynej – przewidzianej przez ustawę formie…

Ponieważ w chwili założenia Stowarzyszenia było nas tylko kilku, uznaliśmy, że 100 złotych na członka to niezbędne minimum, żeby móc zrobić COKOLWIEK. Budżet 600 złotych rocznie prawie w połowie rozchodzi się na koszty strony internetowej i forum (które dzięki temu czytasz za darmo i na którym zdobywasz wiedzę dzięki naszej pracy i naszym składkom), a także kosztów opłat bankowych. Zostaje nam 300 – 350 złotych na to, żeby w razie ewentualnej potrzeby móc wydać parę złotych (a to na przykład na plakat, a to na kubek z nadrukiem, które miałyby służyć promocji idei Pszczelarstwa Naturalnego) lub przeznaczyć je na wybrany wspólnie cel. Nasz budżet w myśl prawa wewnętrznego Stowarzyszenia jest właśnie tak uregulowany, żeby wspierał głównie członków Stowarzyszenia. Dziś może potrzebować naszej pomocy jedna osoba, ale jutro być może będziesz potrzebował jej Ty!

Czy taka składka to dużo? Ciężko powiedzieć – mniejsza być nie mogła, bo nasza szóstka nie mogłaby zrobić absolutnie niczego… Jeżeli chcemy się rozwijać, musimy mieć choć tak skromne środki na promocję naszych pomysłów.

Czy chcemy Twojej „stówy” dla siebie za członkostwo, które – jak słyszymy – nie daje realnych korzyści?
Nie. Chcemy znacznie więcej – chcemy Twojego aktywnego udziału, chcemy wykorzystać Twoje możliwości, Twoją pracę i Twój czas na to, abyś razem z nami promował ideę Pszczelarstwa Naturalnego. Chcemy, żebyś razem z nami spotykał się na Zgromadzeniach, wydając po 50 czy 100 złotych na dojazd, jeżeli będziesz mieszkał daleko od tego miejsca. Wielu z nas na spotkania dojeżdżało po około 300 kilometrów w jedną stronę. Tego wszystkiego oczekujemy też od Ciebie, jeżeli chcesz być z nami.

A czy będziesz miał coś w zamian? Tego też nie wiemy – może tylko satysfakcję?
Czy więc chcemy Twojej „stówy” dla siebie?… NIE. Dziś to my przekazaliśmy nasze 100 złotych między innymi dla Ciebie! Abyś mógł poznawać Pszczelarstwo Naturalne zza swojego monitora, siedząc we własnym domu.

Podobno podnoszone są również takie głosy, że ktoś nie chce przekazywać swoich 100 złotych, aby odbudować komuś innemu pasieki po stratach.
Fakt, to jeden z punktów, na który można przeznaczyć skłądki Stowarzyszenia. Ale, po pierwsze, nie jedyny. Po drugie, nawet jeżeli to się zdarzy, to przecież będzie to decyzja całej społeczności „Wolnych Pszczół”. Jeżeli większość tak zdecyduje, to każdy z nas zgodzi się z tą decyzją. A Ty?
Przecież to właśnie ci, którzy godzą się na selekcję będą zbliżać nas wszystkich – nie tylko członków Stowarzyszenia – do celu jakim będą pszczoły bez chemii! To dzięki tym ludziom, którzy często nie biorą i nie sprzedają miodu, a niejednokrotnie muszą z bólem serca patrzeć, jak ich mali przyjaciele umierają na ich oczach, Ty możesz liczyć, że za 3, 5 czy 10 lat będziesz miał możliwość kupić (lub otrzymać za darmo) matkę pszczelą, która da duże szanse na to, że jej córki-robotnice poradzą sobie same między innymi z roztoczem Varroa… I to potencjalnie może kosztować Cię tylko 100 złotych rocznie. To 8 złotych i 50 groszy miesięcznie i trochę powyżej 27 groszy dziennie… To połowa komercyjnej ceny odkładu, cena matki pszczelej, czy 4 kilogramów miodu…
Czy więc to taka zbrodnia, że nawet przeznaczymy (na dziś) 350 złotych dla osoby, która podejmie to ryzyko, również za Ciebie?

Jeżeli po przeczytaniu tego wszystkiego nadal uważasz, że 100 złotych to za dużo i pytasz co możesz z tego mieć dla siebie, to oznacza, że nasza społeczność nie jest dla Ciebie. Ale nawet gdybyś nie zdecydował się zostać członkiem Stowarzyszenia, będziemy Ci wdzięczni, jeżeli będziesz nas wspierał i będziesz z nami. Chcemy, byś razem z nami tworzył naszą małą „obywatelską społeczność” nie pytając co możesz od nas uzyskać, tylko co możesz zaoferować tej społeczności, aby rosła i rozwijała się, a idea Pszczelarstwa Naturalnego zataczała coraz szersze kręgi wśród pszczelarzy z całej Polski.
Składki członkowskie wpłacamy na konto Stowarzyszenia. W tytule przelewu proszę napisać: składka imię i nazwisko (pseudonim na forum).