Jakość produktów pszczelich na rynku a pszczelarstwo naturalne

Lew Tołstoj: „Pan Bóg stworzył pożywienie, a diabeł nasłał kucharzy”

miód amitrazowy

Bioróżnorodność pszczół, selekcja naturalna, naturalne ich rozmnażanie i krzyżowanie, unikanie forsowania pszczół do wygórowanej miodności, łagodności i wielkości, odporność na choroby w tym roztocze Warroa. To są szczytne cele i idee, dla których warto prowadzić pasiekę w stylu pszczelarstwa naturalnego, obwarowaną naszymi stowarzyszeniowymi zasadami.
Ktoś mógłby powiedzieć, że go nie stać, że traktuje pasiekę jako źródło dochodu i pracę zawodową. Czy tak jest w rzeczywistości, to już inna dyskusja.

Są jednak jeszcze inne powody (o czym wielu zapomina), dla których warto prowadzić taką pasiekę zawodowo lub hobbystycznie, a także wspierać pszczelarzy naturalnych zakupem droższych produktów pszczelich, wyprodukowanych przez ich pszczoły, ale za to jakościowo zdecydowanie lepszych. Zyskiem jest własne zdrowie i świadomość skąd się ono bierze.
Bierze się ono m.in. dzięki spożywaniu organicznie wyprodukowanej, w pełni nieprzetworzonej, a więc surowej, nierafinowanej, bogatej enzymatycznie żywności. Co to jest żywność organiczna wyjaśnia bardzo dobrze jeden z moich autorytetów Paul Chek. Czytaj więcej „Jakość produktów pszczelich na rynku a pszczelarstwo naturalne”